จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

แก่นแท้พระธรรม ความจริงอันประเสริฐ|| พุทธวจน ||  รูปพุทธ  ||พระธรรมปิฎก ปอ.||  รูปพุทธวจน  ||พระธรรมปิฎก ปอ.|| ท่านพุทธทาส || ท่านพุทธทาส๒||
 พุทธศาสนาสอนไว้  คือ ไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวง  ทำความดีให้ถึงพร้อม  ทำจิตใจให้ผ่องใส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น